Naujienos

Kauno klinikos laukia savanorių

Gruodžio 5 d., trečiadienį, Kauno klinikose paminėta Tarptautinė savanorių diena. Esami ir būsimi savanoriai dalinosi mintimis apie savanoriavimo svarbą, kvietė aktyviai dalyvauti šioje veikloje ir pabrėžė, kad žmogus, padedantis kitam, pirmiausia padeda pats sau.

Kauno klinikų direktorius medicinai ir slaugai doc. Kęstutis Stašaitis renginio metu kalbėjo, kad savanorystė – brandžios visuomenės požymis, ir džiaugėsi, jog aktyviai besidominčių šia veikla ligoninėje netrūksta.

Savo mintimis apie savanorystę Endokrinologijos klinikoje pasidalinusi dvyliktokė Agnė pasakojo, jog ši patirtis leido geriau pažinti save ir kitus, suteikė progą padėti pacientams ir ligoninės personalui, taip pat padėjo suprasti, kokią specialybę ateityje ji norėtų pasirinkti pati. Savanoriavimo patirtimi besidalinantieji kalbėjo apie kilnų šios veiklos tikslą – pagalbą kitam, prasmingumą ir savanorio asmenybės augimą ir tobulėjimą.

Slaugos koordinavimo tarnybos vadovė dr. Vilma Raškelienė, dėkodama kiekvienam savanoriui, įteikė padėkos raštus bei dovanas už kilnų ir prasmingą darbą pacientų labui. Vėliau renginio dalyviai leidosi į ekskursiją po Kauno klinikų Kraujo centrą, Onkologijos ir hematologijos, Neonatologijos ir Patologinės anatomijos klinikas.

Kauno klinikose savanorystės programa pradėjo veikti 2015 m. pavasarį. Šios veiklos metu savanoriai turi unikalią galimybę įgauti specifinių žinių, suteikti pagalbą kitiems ir dalintis gerumu bei teigiamomis emocijomis. Prieš pradedant savanoriauti, kiekvienas savanoris turi išklausyti įvadinius kursus. Kursuose daug dėmesio skiriama psichologiniam pasirengimui, darbo etikai, pretendentai supažindinami su įstaigos vidaus taisyklėmis, informacijos konfidencialumo įsipareigojimais, darbų saugos pagrindais, higienos normomis.

Kauno klinikų savanoriu gali tapti kiekvienas atsakingas, nuoširdus, užjaučiantis, norintis padėti kitiems, žmogus. Vienkartinės savanoriškos veiklos savanoriu gali tapti asmuo vyresnis kaip 14 m., ilgalaikės ar trumpalaikės savanoriškos veiklos savanoriu – vyresnis kaip 16 m.

X