Viešieji pirkimai

Galimybių studijos, analizės, tyrimai

2016 metai

  1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų valymo procesų peržiūros ir optimizavimo galimybių įvertinimas.

2015 metai

  1. Ekspertinė studija dėl galimybės statyti gamybos ir pramonės paskirties pastatą – gamtinėmis dujomis kūrenamą katilinę LSMUL Kauno klinikų filiale onkologijos ligoninėje.
  2. Mokslinių tyrimų centro sukūrimo investicinio projekto parengimo paslauga.

2014 metai

  1. Kauno klinikų miestelio šilumos teikimo sistemos plėtros galimybių studijų parengimas.
  2. Transporto, ryšių, statybos ir pastatų eksploatacijos sferose vykdomų veiklos procesų priežiūros ir pasiūlymo veiksmų planui šių veiklų procesų optimizavimo atlikimas.
X