Studentų moksliniai tyrimai

Studentų prašymai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos – ne vien didžiausia šalies sveikatos priežiūros įstaiga, bet ir svarbi mokslinių tyrimų bazė, kurioje mokslo tiriamuosius darbus atlieka įvairių aukštųjų mokyklų ir studijų krypčių studentai. Kauno klinikos siekdamos užtikrinti aukštą mokslinių darbų kokybę bei tinkamą darbą su asmens sveikatos priežiūros duomenimis vykdant mokslo tiriamuosius darbus, visiems tyrėjams kelia aukščiausius reikalavimus. Studentų mokslo tiriamųjų darbų (MTD) vykdymo tvarka Kauno klinikose yra reglamentuota ir studentai privalo laikytis nustatytos tvarkos.

Mokslo tiriamasis darbas Kauno klinikose gali būti pradėtas tik tuomet, kai:

1. Aukštojoje mokykloje nustatyta tvarka yra patvirtinama studento MTD tema ir darbo vadovas.
2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centras (LSMU BEC), įvertinęs ar MTD atitinka svarbiausius etikos principus, išduoda pritarimą MTD vykdymui.
Studentas, norėdamas mokslo tiriamąjį darbą vykdyti Kauno klinikose Mokslo ir studijų koordinavimo tarnybai privalo pateikti:

1. Prašymą leisti mokslo tiriamąjį darbą vykdyti Kauno klinikose.
2. Pasirašytą konfidencialumo pažymėjimą.
3. Prašymą dėl duomenų pateikimo (jeigu bus atliekamas retrospektyvinis tyrimas).
4. Prašymą dėl prieigos prie Kauno klinikų informacinių sistemų suteikimo.

Pasiteiravimui kreiptis į tarnybos vadovę prof. Žemyną Milašauskienę
Tel. +37037326467
El. p.: zemyna.milasauskiene@kaunoklinikos.lt

***

The Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno klinikos is the largest healthcare institution in Lithuania. Importantly, the university hospital is a relevant scientific research basis where students from different high schools and universities conduct their scientific research projects. The Kauno klinikos applies the highest requirements for the quality of scientific research and oblige all institutional researchers to conduct their research work according to the rights, duties and responsibilities of the national and international regulations. The initiation and performance of the students’ scientific research work at Kauno klinikos is strictly regulated and therefore must be followed.

Students’ scientific research work at Kauno klinikos can only be initiated when:

1. High School or University approves scientific research work plan and scientific supervisor
2. Bioethics Committee Center of the Lithuanian University of Health Sciences issues signed agreement that scientific research work is in accordance with ethical principles for medical research involving human subjects

Following documents for scientific research work:

1. Request for the research study permission at Kauno klinikos
2. Signed confidentiality agreement
3. Request for medical data from the Medical Statistics Department at Kauno klinikos (for retrospective studies)
4. Request for personal access to hospital information systems

For more information, please contact the Head of the Research and Studies Coordination Department at Kauno klinikos prof. Žemyna Milašauskienė
Tel. +37037326467
Email: zemyna.milasauskiene@kaunoklinikos.lt

X