Anesteziologijos klinika

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ANESTEZIOLOGIJOS KLINIKA

Klinikos vadovas prof. dr. Andrius MACAS

Kauno klinikų Anesteziologijos klinika įkurta 1997 metais. Anesteziologijos klinikos veiklos tikslas — teikti šiuolaikines ir saugias perioperacines–anestezijos, poanestezinės priežiūros ir skausmo gydymo paslaugas grįstas Saugumo anesteziologijoje ir perioperacinėje medicinoje Helsinkio deklaracijos nuostatomis. Klinikoje siekiama mažinti perioperacinio gydymo komplikacijų dažnį, gerinti pacientų gydymo ir gyvenimo kokybę, gerinti darbuotojų darbo aplinką.

Anesteziologijos klinikoje veikia Centrinis anesteziologijos skyrius (CAS) su Poanestezinės priežiūros poskyriu (PAPP) ir Skausmo gydymo poskyriu (SGP), Neurochirurgijos anesteziologijos padalinys, Akušerijos-ginekologijos anesteziologijos ir intensyviosios terapijos padalinys, Kauno Klinikų filialo Onkologijos ligoninės Anesteziologijos ir Intensyviosios terapijos padalinys. Anesteziologijos klinikos pagrindu Lietuvoje funkcionuoja Europos anesteziologijos draugijos Edukacijos komiteto Lietuvos regioninis centras.

Anesteziologijos klinika 2014 m. pelnė tarptautinę akreditaciją, o tų pačių metų gegužės 5-6 d. Anesteziologijos klinikos iniciatyva vyko tarptautinės ekspertų grupės iš Europos anesteziologų draugijos (ESA), Europos Anesteziologų Tarybos (EBA) bei Lietuvos anesteziologų-reanimatologų draugijos vizitas. Šio vizito metu buvo siekiama įvertinti anesteziologijos-reanimatologijos rezidentūros programos sąlygas rengti rezidentus tarptautiniu lygmeniu.

Anesteziologijos klinikoje 2016 metais dirbo 91 specializuotas gydytojas anesteziologas-reanimatologas ir 128 anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojos.Klinikoje įdiegtos įvairios pooperacinio skausmo malšinimo metodikos (regioninės nervų blokados, žaizdų infiltracija vietiniais anestetikais, NVNU išankstinis skyrimas ir kt.), taip pat ypatingas dėmesys teikiamas pykinimo ir vėmimo prevencijai, tromboembolinių komplikacijų profilaktikai. Poanestezinės priežiūros poskyryje pacientai gydomi ankstyvuoju poanesteziniu laikotarpiu.

Moksliniai pasiekimai

Kauno klinikų Anesteziologijos klinikos darbuotojai aktyvūs mokslo srityje. Klinikoje atliekami moksliniai tyrimai, kurių rezultatai publikuojami Lietuvos ir tarptautinėje mokslinėje literatūroje. Anesteziologijos klinikos mokslinė veikla skirta saugumo didinimui perioperacinėje medicinoje – diagnostikos, gydymo ir skausmo malšinimo problemoms spręsti. 2016-aisiais metais klinikos darbuotojai iš viso pateikė 62 mokslines publikacijas, buvo apginti 2 disertaciniai darbai, doktoratūros studijas baigė 1 doktorantas. Taip pat 2 doktorantai studijas pradėjo. Anesteziologijos klinika bendradarbiauja su kitomis užsienio klinikomis Belgijoje, Olandijoje, Jungtinėje Karalystėje, Islandijoje bei Austrijoje. Klinikos darbuotojai tobulinasi ir savo mokslinius tyrimus pristato įvairiose tarptautinėse konferencijose.

Klinikinė veikla

Anesteziologijos klinikoje vykdomi tarptautiniai klinikiniai tyrimai:

  • Nuo 2015 metų vykdomas mokslo projektas ,,Tikslinės transtorakalinės echokardiografijos vertė skubioje pilvo chirurgijoje sepsiu sergantiems pacientams“ (paraiškos registracijos Nr. MIP-15045). Projektas vykdomas pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai“, projekto vadovas – prof. dr. Andrius Macas.
  • 2015 metais tęsiamas Europos multicentriniame klinikinis mokslinis tyrimas 2014-2015 POPULAR / NCT01865513 “POstanaesthesia PULmonary complications After the use of muscle Relaxants in Europe: an International Prospective Cohort Multi-centre Observational Study”. Nacionalinis tyrimo koordinatorius – prof. dr. K. Rimaitis.
  • 2015 metais pasiruošėme dalyvauti Europos multicentriniame klinikiniame moksliniame tyrime EPIMAP Obstetrics/NCT 023362828 “European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in Obstetrics”. Nacionalinis tyrimo koordinatorius – prof. dr. K. Rimaitis. NECTARINE: NEonate-Children sTudy of Anaesthesia pRactice IN Europe. Epidemiology of morbidity and mortality in neonatal anaesthesia: A European prospective multicentre observational study.

Pedagoginė veikla

Anesteziologijos klinikoje vykdoma Anesteziologijos ir reanimatologijos rezidentūros studijų programa, kuri 2014 m. gavo Europos anesteziologų draugijos tarptautinės akreditacijos sertifikatą patvirtinantį, kad atitinka visoje Europos Sąjungoje galiojančius reikalavimus.
Klinikoje taip pat rengiamos klinikinio darbo rekomendacijos ir protokolai, siekiant užtikrinti pacientų saugumą operacijos ir anestezijos metu. 2011-2015 metais klinikos darbuotojai parengė daugiau nei 20 klinikinių rekomendacijų, apimančių įvairias su anesteziologija susijusias sritis.
Klinikos darbuotojai yra parengę 29 tobulinimosi kursų programas, kuriuose per 5 metus yra dalyvavę apie 500 kursantų. Kursai formuojami pagal Europos anesteziologijos draugijos Edukacijos komiteto kursų struktūrą. 
Klinikos pedagoginis personalas, bendradarbiaudamas su kitų profilinių klinikų kolegomis, nuolat leidžia naujus bei atnaujina senesnius vadovėlius ir kitą metodinę medžiagą, skirtą gydytojams, pacientams, studentams bei gydytojams rezidentams.

Rezidentūros koordinatorius prof. Darius TREPENAITIS
El. p.: darius.trepenaitis@kaunoklinikos.lt
Tel.: +370 37 326243

Pedagoginis klinikos personalas:

Doc. dr. Diana BILSKIENĖ
Doc. dr. Jūratė GUDAITYTĖ
Doc. dr. Aurika KARBONSKIENĖ
Prof. dr. Andrius MACAS
Prof. dr. Kęstutis RIMAITIS
Prof. dr. Danguolė Česlava RUGYTĖ
Dr. Ramūnas TAMOŠIŪNAS
Prof. habil. dr. Edmundas ŠIRVINSKAS
Dr. Gediminas BANEVIČIUS
Dr. Arūnas GELMANAS
Prof. Darius TREPENAITIS
Dr. Tadas LENKUTIS
Dr. Milda ŠVAGŽDIENĖ
Dr. Laima JUOZAPAVIČIENĖ
Dr. Lina KALIBAITIENĖ
Dr. Laura LUKOŠIENĖ
Dr. Linas PIETERIS
Dr. Aida KINDERYTĖ
Ilona RAZLEVIČĖ
Dr. Jurgita BORODIČIENĖ
Dr. Janis ZINKUS
Vilda BALIULIENĖ
Alina VILKĖ
Janina KUČINSKIENĖ
Donatas SIMONAITIS
Vytautas MAČIULIS
Marius RIMAITIS
Tomas BUKAUSKAS
Liuda BROGIENĖ
Asta ZAVACKIENĖ
Giedrė Zinkevičiūtė-ŽARSKIENĖ

Kursų programos apima įvairias sritis: ultragarso panaudojimas anesteziologijoje ir intensyviojoje terapijoje, pagalba masyviai kraujuojančiam pacientui, pagalba traumą patyrusiam pacientui, pradinis ir specializuotas gaivinimas, kvėpavimo takų valdymas, anestezija ir intensyvioji slauga ir kiti.
1. Neuroraumeninė blokada: dabartinė klinikinė praktika ir perspektyvos
2. Bendrosios anestezijos naujovės (išvažiuojamieji)
3. Anesteziologinės stebėsenos aktualijos ir naujovės
4. Rinktiniai perioperacinės medicinos klausimai (išvažiuojamieji)
5. Inhaliacinių anestetikų ir kvėpavimo takų palaikymo priemonių naujovės naudojant medicininę simuliaciją
6. Ultragarsiniai metodai anesteziologijoje ir intensyvioje terapijoje: kraujagyslių paieška (Europos anesteziologų draugijos Edukacijos komiteto praktikumas)
7. Europos anesteziologų draugijos (Edukacijos komiteto) kursai: neuroanestezija, regioninė anestezija ir skausmo medicina
8. Europos anesteziologų draugijos (Edukacijos komiteto) kursai: širdies ir kraujagyslių sistema.
9. Europos anesteziologų draugijos (Edukacijos komiteto) kursai: kritinės būklės. trauma, kraujuojantis pacientas ( III kursas)
10. Europos anesteziologų draugijos (Edukacinio komiteto) kursai: Motinos ir vaiko anesteziologija ir intensyvioji terapija
11. Inhaliacinių anestetikų ir kvėpavimo takų palaikymo priemonių naujovės naudojant medicininę simuliaciją.
12. Europos anesteziologų draugijos (Edukacijos komiteto) kursai: kvėpavimo sistema
13. Sunkių kvėpavimo takų valdymas naudojant medicininę simuliaciją
14. Kvėpavimo takų valdymas naudojant medicininę simuliaciją
15. Europos Anesteziologų draugijos (Edukacijos komiteto) kursai: neuroanestezija, regioninė anestezija ir skausmo medicina
16. Europos anesteziologų Draugijos (Edukacinio komiteto) kursai "Širdies ir kraujagyslių sistema. Širdies ir kraujagyslių echoskopija anesteziologijoje reanimatologijoje: pradmenys"
17. Ultragarsiniai metodai anesteziologijoje ir intensyviojoje terapijoje: echokardiografijos ir echoskopijos, kraujagyslių ir nervų rezginių paieškai bei urgentinei kritinių būklių diagnostikai
18. Anestezija ir intensyvioji slauga. Slaugos specializacija.
19. Urgentinė anesteziologija (Europos anesteziologų draugijos Edukacijos komiteto praktikumas)
20. Ultragarsiniai metodai anesteziologijoje ir intensyvioje terapijoje: echokardiografijos greitosios diagnostikos protokolai (Europos anesteziologų draugijos Edukacijos komiteto praktikumas)
21. Ultragarsiniai metodai anesteziologijoje: nervinių struktūrų paieška bei regioninės anestezijos metodai naudojant ultragarsą (Europos anesteziologų draugijos Edukacijos komiteto praktikumas
22. Greitosios ultragarso diagnostikos protokolai kritinių būklių diagnostikai
23. Ultragarsas anesteziologijoje, intensyvioje terapijoje ir skubioje medicinoje: bazinis kursas
24. Anesteziologijos naujovės
25. Skubios medicinos pagalbos teikimas vaikams ir suaugusiems
26. Pagrindiniai sužalojimų kontrolės principai teikiant pagalbą traumą patyrusiam pacientui
27. Pradinis ir specializuotas suaugusiųjų ir vaikų gaivinimas
28. Reanimacinės pagalbos teikimo principai suaugusiajam ir vaikui traumos ir kritinių būklių metu
29. Pradinis ir specializuotas gaivinimas. Reanimacinė pagalba suaugusiajam ir vaikui traumos ir kritinių būklių metu

X