Onkologijos ir hematologijos klinika

Kauno klinikų ONKOLOGIJOS IR HEMATOLOGIJOS KLINIKA

Klinikos vadovė prof. dr. Elona JUOZAITYTĖ

Onkologijos ir hematologijos klinikos pagrindinė funkcija – teikti kvalifikuotas, specializuotas onkologijos ir hematologijos paslaugas onkologinėmis ir hematologinėmis ligomis sergantiems pacientams Kauno klinikų ir jų filialo Onkologijos ligoninės skyriuose. Klinikos organizacinę struktūrą sudaro penki skyriai ir trys sektoriai. Gydytojai onkologai-radioterapeutai, gydytojai onkologai chemoterapeutai ir gydytojai hematologai bei transfuziologai dirba Kauno klinikose ir filiale Onkologijos ligoninėje rotacijos principu. Onkologijos ir hematologijos klinika teikia antrines ir tretines stacionarines bei ambulatorines onkologijos ir hematologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintų medicinos normų apimtimi ir reikalavimais, vykdo pacientų stebėseną, teikia paliatyvios pagalbos paslaugas Paliatyvios onkologijos skyriuje, dalyvauja pedagoginėje ir mokslinėje veikloje. Lietuvos sveikatos mokslų universitete 2011 m. buvo įkurtas Medicinos akademijos, Medicinos fakulteto (LSMU MA MF) Onkologijos institutas. Onkologijos institutas vienija Onkologijos ir hematologijos kliniką bei Onkologijos mokslo laboratoriją. Institute numatomos prioritetinės onkologijos plėtros kryptys, siekiama užtikrinti savalaikės vėžio diagnostikos ir moksliniais pasiekimais pagrįsto gydymo prieinamumą, vystomas mokslinis tiriamasis darbas onkologijos ir hematologijos srityse bei onkologijos mokymas visose studijų pakopose, į klinikinę praktiką diegiami nauji vėžio diagnostikos ir gydymo metodai.

Moksliniai pasiekimai

LSMU MA Onkologijos institutas vienija Onkologijos ir hematologijos kliniką bei Onkologijos mokslo laboratoriją. Vystomi fundamentalieji ir taikomieji onkologijos mokslo tyrimai, plėtojamas bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo ir studijų įstaigomis, jaunimas skatinamas siekti mokslinės karjeros. Onkologijos mokslo laboratorijoje vykdomi onkologinių ligų molekulinių ir ląstelinių mechanizmų tyrimai, klinikoje vyksta inovatyvių vėžio gydymo metodų įdiegimas, tobulinimas, kūrimas, siekiant individualizuoti gydymą, šiuolaikinių technologijų plėtra.
Pagrindinės mokslo vystymo kryptys:

 • Spindulinės terapijos optimizavimas gydant onkologines ligas
 • Solidinių navikų prognozinių ir predikcinių molekulinių žymenų paieška
 • Onkologinių ligų kancerogenezei svarbių genetinių ir imunologinių žymenų tyrimai
 • Onkologinių pacientų gyvenimo kokybės tyrimai
 • Mieloproliferacinių ir limfoproliferacinių ligų molekulinių prognozinių žymenų tyrimai
 • Transfuziologijos moksliniai tyrimai.

Klinikinė veikla

Šiuo metu Onkologijos ir hematologijos klinikoje vyksta 10 klinikinių tyrimų.
1. III fazės. Atsitiktinio parinkimo, dvigubai maskuotas, placebu kontroliuojamas tyrimas vertinant kopanlisibo veiksmingumą ir saugumą derinyje su rituksimabu asmenims su recydivuojančia vangios eigos neHodžkino limfoma (vNHL). Tyrėjai R. Gerbutavičius, E. Kėvalienė.
2. Esencine trombocitemija ir kitomis mieloproliferacinėmis neoplazmomis sergančiųjų pacientų registras. Tyrėjas R. Gerbutavičius.
3. Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, daugiacentris tyrimas, skirtas denosumabui palyginti su zoledronine rūgštimi (Zometa®), gydant naujai diagnozuota daugybine mieloma sergančių tiriamųjų kaulų ligas. Tyrėjai R. Gerbutavičius. M. Rudžianskienė.
4. Daugiacentris, atviras, vienos šakos, IIIB fazės tarptautinis tyrimas, skirtas Obinutuzumabo vartojimo vieno arba kartu su chemoterapija, saugumui įvertinti tiriamiesiems asmenims, sergantiems ankcčiau negydyta arba recidyvavusia ar atsparia lėtine limfocitine anemija. Tyrėjai R.Gerbutavičius (pagr.tyrėjas), E. Kėvalienė, L. Neverbickienė
5. III fazės, atsitiktinės atrankos, dvigubai aklas, placebu kontroliuojamas klinikinis tyrimas, skirtas palyginti vaistinį preparatą BB1608 ir placebą, juos skiriant su kartą per savaitę vartojamu paklitakseliu, suaugusiems, anksčiau gydytiems asmenims, sergantiems išplitusia skrandžio ir skrandžio – stemplės jungties (SSJ) adenokarcinoma. Tyrėjai R. Jančiauskienė (pagr.tyrėjas), R. Kupčinskaitė-Noreikienė, R. Ambrazienė, D. Trumpaitienė, R. Deltuvaitė (koordinatorė)
6. III fazės atsitiktinės atrankos placebu kontroliuojamas karboplatinos ir paklitakselio tyrimas su PARP inhibitoriumi veliparibu (ABT-888) arba be jo, gydant HER2 neigiamą metastazavusį arba vietiškai išplitusį neoperuojamą su BRCA susijusį krūties vėžį. Tyrėjai E. Juozaitytė, R. Ambrazienė, D. Vaitiekus, E. Korobeinikova.
7. III fazės, atsitiktinių imčių tyrimas, lyginantis MK-3475 su standartiniu gydymu pacientams, sergantiems pasikartojančiu ar metastatiniu galvos ir kaklo vėžiu. Tyrėjai A. Inčiūra, V. Rudžianskas, R. Ambrazienė, D. Trumpaitienė.
Vykdomi 9 akademiniai klinikiniai tyrimai:
0. „Neuroendokrininių navikų ypatumų tyrimas“.
1. „Gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžio gydymo veiksmingumo įvertinimas“.
2. „RAS mutacijos ir jų reikšmė sergančiųjų išplitusiu gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžiu gydyme”.
3. „Lokaliai pažengusių galvos ir kaklo navikų atsako vertinimas ir gydymo planavimas po indukcinės chemoterapijos remiantis FDG-PET/KT vaizdais“.
4. „Galvos ir kaklo navikų taikinio tūrio apibrėžimo vertinimas (subjektyvaus ir tarpusavio) pagal KT ir PET/KT vaizdus“.
5. „Pacientų, sergančių mieloproliferacinėmis ligomis gyvenimo įvertinimas“.
6. „Lėtinės limfoleukemijos įvertinimas“.
7. „Prognostinių veiksnių paieška vertinant limfomų gydymo atsaką su PET/KT“.
8. „II ir III stadijos tiesiosios žarnos vėžio priešoperacinio gydymo chemoterapija pagal FOLFOX schemą veiksmingumo įvertinimas ir palyginimas su standartiniu chemospinduliniu gydymu“.

Pedagoginė veikla

Ikidiplominės studijos
Onkologijos ir hematologijos klinikoje dėstomų studijų programos:

 • MF IV kr. Modulis „Krūtinės ligos, alergologija ir klinikinė imunologija bei hematologija ir onkologija“ – 15 kreditų (Onkologijos ir hematologijos kl. 6 kreditai).
 • MVG III kr. Modulis „Medicininė genetika“ – 10 kreditų (Onkologijos ir hematologijos kl. 2,5 kreditai).

Onkologijos Institutą sudaro 2 padaliniai: Onkologijos ir hematologijos klinika bei Onkologijos mokslo laboratorija.

Podiplominės studijos
Onkologijos ir hematologijos klinikoje vykdomos trys rezidentūros studijų programos: Chemoterapinės onkologijos rezidentūra - 5 metai, Radioterapinės onkologijos rezidentūra - 4 metai bei Hematologijos rezidentūra - 4 metai.

Onkologijos instituto pedagoginis personalas:

 • Prof. dr. Elona JUOZAITYTĖ
 • Prof. Arturas INČIŪRA
 • Doc. Rasa JANČIAUSKIENĖ
 • Doc. Rolandas GERBUTAVIČIUS
 • Doc. Rasa UGENSKIENĖ
 • Doc. Sigita LIUTKAUSKIENĖ
 • Doc. Dalia SKORUPSKIENĖ
 • Lekt. dr. Laimonas JARUŠEVIČIUS
 • Lekt. dr. Jurgita GUDAITIENĖ
 • Lekt. dr. Viktoras RUDŽIANSKAS
 • Lekt. dr. Diana REMEIKIENĖ
 • Lekt. dr. Milda RUDŽIANSKIENĖ
 • Lekt. dr. Eduardas VAITKUS
 • Asist. Eglė SIMAŠKIENĖ
 • Asist. Virginija BALTRĖNIENĖ
 • Asist. Saulius MINELGA
 • Asist. Rūta DAMBRAUSKIENĖ

Administratorė Vaida STASKONĖ
Tel.: +370 37 787326
El. p.: vaida.staskone@lsmuni.lt

Studijų administratorė Evelina TREIGYTĖ (vaiko priežiūros atostogose iki 2018.06.01)
Tel.: +370 37 787326
El. p.: evelina.treigyte@lsmuni.lt

Studijų administratorė Aušra ANDRULEVIČIENĖ (iki 2018.06.01)
Tel.: +370 37 787326
El. p.: ausra.andruleviciene@lsmuni.lt

X