Pulmonologijos klinika

Kauno klinikų PULMONOLOGIJOS KLINIKA

Klinikos vadovas prof. dr. Skaidrius MILIAUSKAS

Kauno klinikų Pulmonologijos klinika įkurta 1991 m. Tai pirmaujanti Lietuvoje savo srities mokslo ir gydymo vieta. Kauno klinikos - vienintelė gydymo įstaiga Lietuvoje, kur atliekama plaučių ir širdies/ plaučių transplantacija. Klinikoje yra naudojamos visos šiuolaikinės diagnostikos ir gydymo priemonės. Sergančių plaučių vėžiu ir intersticinėmis plaučių ligomis diagnostikos ir gydymo taktika yra apsprendžiama daugiadisciplininiuose aptarimuose, todėl pacientui laiku suteikiama optimali pagalba. Esant poreikiui, kombinuojami įvairūs gydymo būdai (operacija, spindulinis gydymas, chemoterapija, biologinė terapija, atitinkamos bronchologinės procedūros). Chemoterapija, taikinių ar biologinė terapija taikoma Pulmonologijos skyriuje arba Chemoterapijos dienos stacionare.

Pulmonologijos klinika daugelį metų aktyviai bendradarbiauja su žymiausiais mokslo centrais: Gento (Belgija), Geteborgo ir Lundo (Švedija), Groningeno (Nyderlandai), Amsterdamo (Nyderlandai), Hulo (Jungtinė Karalystė) universitetais. Palaikomi glaudūs ryšiai su Vokietijos Manheimo universiteto ir Heidelbergo universiteto Krūtinės ląstos klinikos specialistais, kurie yra vieni iš pirmaujančių plaučių vėžio diagnostikos ir gydymo srityse.
Kauno klinikose koncentruojant aukštos kvalifikacijos specialistų pagalbos reikalaujančius sergančiuosius retomis ligomis, atitinkamai nusistovėjusiai Europos šalių praktikai Klinikoje veikia du tarpklinikiniai retų ligų centrai (Suaugusiųjų cistinės fibrozės ir Plautinės hipertenzijos).
Klinikos tikslas - teikti kokybiškas ir kvalifikuotas pulmonologijos sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos gyventojams, vykdyti ikidiplomines ir podiplomines studijas bei mokslinius tyrimus.

Klinikos uždaviniai:

 • teikti antrinio ir tretinio lygio stacionarines, ambulatorines ir dienos stacionaro skubios ir planinės pagalbos asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
 • teikti kokybiškas slaugos paslaugas bei sudaryti palankią aplinką pacientams;
 • dalyvauti asmens sveikatos priežiūros ekspertinėje veikloje;
 • tobulinti klinikos darbuotojus Lietuvoje ir užsienyje;
 • įsisavinti naujus diagnostikos ir gydymo metodus;
 • dalyvauti rengiant ir vykdant asmens sveikatos priežiūros programas;
 • rengti ir tobulinti sveikatos priežiūros specialistus, doktorantus;
 • rengti vadovėlius, mokymo knygas, diagnostikos ir gydymo rekomendacijas;
 • racionaliai naudoti skiriamas lėšas ir kitus resursus;
 • bendradarbiauti su kitų Lietuvos ir užsienio šalių gydymo ir studijų bei mokslo įstaigų specialistais, keičiantis patirtimi ir gerinant profesinę veiklą;
 • dalyvauti visuomeninėje ir švietėjiškoje veikloje.

Moksliniai pasiekimai

Klinikoje naujai įsisavinti diagnostikos ir gydymo metodai:

 • Įdiegta sunkios astmos biologiniais vaistais gydymo metodika.
 • Validuotas Hullo kosulio klausimymas kosulio hiperjautrumo sindromo diagnostikai.

Plėtojant invazinės pulmonologijos sritį nuo 2013 metais įsisavinta:

 • Silikoninių stentų (tiesių ir Y formos) įvedimo į kvėpavimo takus (trachėja ir bronchus) metodika;
 • Tarpuplaučio limfmazgių bei darinių punkcinės adatinės aspiracijos skirtingo dydžio adatomis endobronchinio ultragarso kontrolėje;
 • Tarpuplaučio limfmazgių echoskopinių požymių vertinimo metodika, atliekant endobronchinio ultragarso tyrimą;
 • Tarpuplaučio limfmazgių bei darinių, kairiojo antinksčio darinių punkcinės adatinės aspiracijos skirtingo dydžio adatomis endoskopinio ultragarso kontrolėje;
 • Intersticinių ligų diagnostikai – įsisavinta kriobiopsijos technika.

Miego medicinos srityje:

 • 2016 metais atnaujinta miego tyrimo (videopolisomnogafijos ir nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacijos) aparatūra, apmokytas personalas dirbti su nauja įranga ir kompiuterine programa.
 • Įsisavintas tyrimų atlikimas nešiojamu polisomnografu - pradėtas taikyti atrankos tyrimo metodas – respiracinė poligrafija ambulatoriniams pacientams, kuriems įtariama obstrukcinė miego apnėja.
 • 2010 m. pradėtas taikyti, o dabar jau gerai įsisavintas dviejų slėgių (angl. BiLevel) ventiliacijos parametrų parinkimas polisomnografijos kontrolėje.
 • Nuo 2012 m. pacientams, kuriems nustatyta centrinė miego apnėja ir yra neefektyvi nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija (CPAP), pradėtas taikyti gydymas AutoServo ventiliacija.
 • 2016 m. pradėta taikyti slėgiu palaikoma optimalaus tūrio užtikrinimo ventiliacija su automatiškai nustatomu iškvėpimo slėgiu (AVAPS – AE režimas).
 • 2016 metais pradėtas BiLevel ventiliacijos skyrimas namuose projekto „Sveikatos paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ rėmuose.

Pedagoginė veikla

Pulmonologijos klinika vykdo pulmonologijos rezidentūros studijų programą (trukmė - 4 m.), kasmet studijas pradeda 1-2 doktorantai. Nuo 2010 m. yra įdiegtas probleminis mokymas. Pulmonologijos klinikos pedagoginis personalas dėsto šias studijų programas:

 • MF IV kr. modulis „Krūtinės ligos, alergologija ir klinikinė imunologija bei hematologija ir onkologija“ – 15 kreditų (Pulmonologijos ir imunologijos kl. 9 kreditai).
 • MF VI kr. Pasirenkamasis dalykas „Specialūs diagnostikos ir gydymo būdai pulmonologijoje“ – 4 kreditai.
 • MF VI kr. Pasirenkamasis dalykas „Respiracinė infekcija ir imuninis atsakas“ – 4 kreditai.

Studijų administatorė Kristina Paužaitė
Tel.: +370 37 326953
El. p.: pulmonologijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Pedagoginis klinikos personalas:

 • Doc. D. BARKAUSKIENĖ
 • Doc. K. BIEKŠIENĖ
 • Dr. D. HOPPENOT
 • Dr. J. JACKUTĖ
 • Prof. K. MALAKAUSKAS
 • Prof. S. MILIAUSKAS
 • Gyd. asist. E. PAULAUSKAITĖ
 • Dr. G. PILKAUSKAITĖ
 • Dr. N. VAGULIENĖ
 • Doc M. ŽEMAITIS
X