Šeimos medicinos klinika

Kauno klinikų ŠEIMOS MEDICINOS KLINIKA

Klinikos vadovas prof. Leonas VALIUS

Kauno klinikų Šeimos medicinos klinika yra viena pirmųjų įkurtų šeimos medicinos klinikų Lietuvoje. Klinikos darbuotojai yra pasaulinės šeimos gydytojų asociacijos (WONCA) nariai, Lietuvos šeimos gydytojų kolegijos nariai. Šeimos medicinos klinika yra didžiausia šeimos medicinos rezidentūros bazė Lietuvoje. Darbuotojai turi ilgametę mokslinio ir klinikinio bendradarbiavimo patirtį nacionaliniu ir tarptautiniu mastu vykdant šias veiklas: klinikinius tyrimus; nacionalinius ir tarptautinius mokslinius projektus; mokslinę, klinikinę, edukacinę ir pedagoginę veiklas.

Šeimos medicinos klinika teikia pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas – tai nespecializuotų kvalifikuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal šeimos gydytojo ir bendrosios praktikos/bendruomenės slaugytojo ir akušerio medicinos normų reikalavimus ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pacientų namuose ir globos įstaigose, kompleksas.

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos komandiniu principu: klinikoje dirba gydytojai, bendruomenės slaugytojai, akušerės, socialinis darbuotojas, teikiamos pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientų patogumui įsteigtas atskiras profilaktinių patikrinimų kabinetas, veikia skubios pagalbos kabinetas, profilaktinis vaikų sveikatos priežiūros ir skiepų kabinetas.

Moksliniai pasiekimai

Šeimos medicinos klinikos gydytojai ruošia ir skaito pranešimus Lietuvos ir užsienio šalių konferencijose, nuolat rengiami ir publikuojami straipsniai, organizuojamos mokslinės praktinės konferencijos įvairiomis aktualiomis šeimos gydytojams temomis.

Vykdyti ir vykdomi projektai:

 • "Quality and Costs of Primary Care in Europe" ( EUprimecare"). Projekte analizuojami PSP sistemų modeliai ES šalyse, PSP teikiamų paslaugų apimtys, kokybė ir efektyvumas ES finansuojamas tarptautinis projektas Nr. 241595. Laikotarpis 2010-2012 m. 
 • "Community-embedded Reproductive health care for adolescens" ( "CERCA"). Projekte analizuojamos bendruomeninių resursų mobilizacijos galimybės stiprinant paauglių lytinę ir reprodukcinę sveikatą PSP lygmenyje Lotynų Amerikos šalyse. ES finansuojamas tarptautinis projektas Nr. 241615. Laikotarpis 2010 - 2014 m.
 • „Tarpsektorinis bendradarbiavimas sprendžiant sveikatos problemas socialinės rizikos šeimose“ (TABESORI). Bendradarbiavimas su LSMU ŠMK su VDU Socialinės gerovės institutu. Lietuvos mokslo tarybos projektas Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui Laikotarpis 2012 -2013 m.

Pedagoginė veikla

Šeimos medicinos klinikos personalas dalyvauja rengiant šeimos medicinos specialistus - Šeimos medicinos rezidentūros programa (3 metai). Specialus Šeimos medicinos modulis dėstomas Sporto medicinos rezidentūros studentams (12 kreditų) bei Klinikinės farmakologijos rezidentams (6 kreditai). Šeimos medicinos pagrindai dėstomi Medicinos fakulteto (2 kreditai) ir Slaugos fakulteto (3 kreditai) studentams. Pirminės sveikatos priežiūros pagrindai - Visuomenės sveikatos fakulteto studentams (3 kreditai) bei sveikatos fakulteto studentams (3 kreditai).

Studijų administratorė Gienė STASIULIENĖ
Tel.: +370 37 326670
El. p.: giene.stasiuliene@lsmuni.lt

Studijų administratorė Gitana BALTRITIENĖ
Tel.: +370 37 703438
El. p.: gitana.baltrimiene@lsmuni.lt

Pedagoginis klinikos personalas:

 • Prof. dr. Leonas VALIUS
 • Prof. dr. Lina JARUŠEVIČIENĖ
 • Prof. dr. Daina Krančiukaitė-BUTYLKINIENĖ
 • Doc. dr. Ida LISECKIENĖ
 • Doc. dr. Auksė DOMEIKIENĖ
 • Dr. Gediminas URBONAS
 • Dr. Gediminas RAILA
 • Dr. Asta AUKŠTAKALNIENĖ
 • Lekt. Šarūnas MAČINSKAS
 • Asist. Kristina LAZARAVIČIENĖ
 • Asist. Olga VASILIAUSKIENĖ
 • Asist. Laimutis GEDMINAS
 • Asist Nijolė GARŠVIENĖ
 • Asist. Jūratė RANDAKEVIČIENĖ
 • Asist. Rūta MINELGIENĖ
 • Asist. Jolanta SAUSERIENĖ
 • Asist. Aistė ČESNULEVIČIENĖ
 • Asist. Gintarė JAZDAUSKAITĖ
X