Skubiosios medicinos klinika

Kauno klinikų SKUBIOSIOS MEDICINOS KLINIKA

Klinikos vadovas dr. Kęstutis STAŠAITIS

Skubiosios medicinos klinika įkurta 2015 metų liepos mėn. Klinika įsikūrusi didžiausiame Baltijos šalyse, 15 tūkst. kv. m. ploto, Traumų ir skubios pagalbos centre. Kauno klinikų Skubios pagalbos skyrius dirba visą parą išeiginėmis ir darbo dienomis ištisus metus. Klinikos veiklos tikslai: organizuoti skubiosios medicinos tęstinius mokymus bei skubiosios pagalbos teikimą pacientams, vadovaujantis mokslo studijomis grįstais įrodymais; diegti skubiosios medicinos ir mokymo inovacijas.

Į Skubios pagalbos skyrių per parą kreipiasi vidutiniškai 170 pacientų – maždaug ketvirtadalis iš jų yra labai sunkios būklės, o 5 procentai – kritinės būklės. Skubios pagalbos skyriuje pacientai rūšiuojami pagal būklės sunkumą – prioritetas teikiamas pačios sunkiausios būklės pacientams, todėl pacientų aptarnavimo greitis labai priklauso nuo, tuo metu skyriuje esančių sunkios būklės pacientų skaičiaus. Pacientas gali būti priskirtas vienai iš 4 skubios pagalbos kategorijų (1–2 pagalba nedelsiant, 3–4 – pagalba per 30 min. ar 1 val.) arba neskubios pagalbos 5 kategorijai (2004-04-08 LR Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicininės pagalbos teikimo tvarkos bei masto“).

Jei atvykusiam pacientui iš karto neįmanoma nustatyti galutinės ar preliminarios ligos diagnozės, ar tuo metu yra reali grėsmė jo sveikatai ir gyvybei, reikalingas papildomas ištyrimas bei gydymas, skiriama stebėjimo paslauga, trunkanti nuo 4 iki 24 val. Tuo metu pacientui taikomas simptominis gydymas (jei toks reikalingas), stebimos gyvybinės funkcijos, atliekami papildomi tyrimai (jei tokie reikalingi). Baigiantis numatytam stebėjimo laikui, vėl vertinama paciento sveikatos būklė, priimamas sprendimas dėl tolesnio gydymo.

Išimties tvarka teikiamos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nepriskiriamos būtinajai medicininei pagalbai. Apie tai gydytojas informuoja po pirminės apžiūros. Tuomet pacientas privalo sumokėti už suteiktas paslaugas pats. Būtinosios pagalbos sąrašas ir mastai yra skelbiami skyriaus informaciniame aplanke. Traumų ir skubios pagalbos centro saugumą užtikrina nuolat budintys apsaugos darbuotojai. Centro patalpos ir aplink esanti teritorija visą parą yra stebima vaizdo kameromis.

Informacija pacientams:

Kreipiantis dėl būtinosios medicinos pagalbos, gydytojo siuntimas neprivalomas.
Būtinoji pagalba LR piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, yra nemokama.
Skubiosios medicinos pagalbą teikia budintys du gydytojai terapeutai, reikalui esant kviečiami kiti specialistai (chirurgai, traumatologai, neurologai, akušeriai ginekologai ir kt.)

Klinikinė veikla

Šiuo metu klinikoje yra įgyvendinamas „Biožymenų svarbos siekiant nustatyti dusulio priežastį“ klinikinis tyrimas bendradarbiaujant su Kauno klinikų Kardiologijos klinika (atsakingas tyrėjas Skubiosios medicinos klinikoje – dr. K. Stašaitis). Tyrimas vykdomas nuo 2015 metų.

Pedagoginė veikla

Skubiosios medicinos klinikoje vykdoma Skubiosios medicinos rezidentūros studijų programa. Skubiosios medicinos rezidentūros studijų programos tikslas yra parengti visapusiškai išsilavinusį, kompetentingą, sąžiningą, dorą, iniciatyvų gydytoją specialistą, kuris:

  • galėtų teikti skubią pagalbą bet kokio amžiaus pacientams, turimos skubiosios medicinos gydytojo profesinės kvalifikacijos rėmuose,
  • dirbtų efektyviai ir mokėtų organizuoti darbą skubios pagalbos skyriuje,
  • kūrybingai dirbtų savarankiškai ir komandoje,
  • domėtųsi mokslo naujovėmis ir vykdyti mokslinį-tiriamąjį darbą,
  • mokėtų efektyviai mokytis ir galėtų mokyti kitus,
  • nuolat tobulėtų tiek profesinėje, tiek bendravimo srityse.

Skubiosios medicinos rezidentūros studijų programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą, ugdanti bendražmogiškąsias vertybes. Ją baigus, gydytojui suteikiama skubiosios medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija.

Studijų administratorė Milda MAKUTĖNAITĖ
Tel.: +370 37 787373
El. p.: milda.makutenaite@lsmuni.lt

Pedagoginis klinikos personalas:

  • dr. Kęstutis STAŠAITIS
  • dr. Lina BARDAUSKIENĖ
  • Nedas JASINSKAS
  • Aida MANKUTĖ
X