Onkologijos ligoninė

Onkologijos ligoninė

Ligoninės vadovas doc. dr. Saulius GRIŽAS

Onkologijos ligoninės ištakos siekia 1947 metus, kai Kaune pradėjo veikti Kauno onkologijos dispanseris. 1984 m. dispanseris persikėlė į naujas patalpas Panemunėje. Tuo metu buvo sumontuota pati pažangiausia navikų gydymo aparatūra, onkologijos dispanseryje dirbo daug garsių onkologų. Laikui bėgant Kauno onkologijos dispanseris tapo Kauno onkologijos centru, vėliau – Kauno onkologijos ligonine.

2004 m. Onkologijos ligoninė tapo Kauno Medicinos Universiteto ligonine. Nuo 2006 m. ligoninė tapo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialu Onkologijos ligonine. 2012 m. buvo pabaigta filialo Onkologijos ligoninės pastatų renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Renovacijos metu buvo apšiltinti ir atnaujinti pastatų fasadai, pakeistos šildymo ir oro ventiliacijos sistemos.

Filiale Onkologijos ligoninėje gydomi pacientai sergantys piktybiniais ir nepiktybiniais navikais. Gydymui taikomi pažangiausi chirurgijos, chemoterapijos, spindulinės terapijos metodai. Ligoninėje veikia pirmasis Lietuvoje Paliatyviosios onkologijos skyrius. Filiale Onkologijos ligoninėje atliekamos elektrochemoterapijos procedūros.

Moksliniai pasiekimai

Konservatyviosios onkologijos skyriuje vystomi ir atliekami moksliniai darbai bendradarbiaujant su LSMU Studentų moksline draugija, Lietuvos chemoterapeutų draugija. Didžiausias dėmesys sutelktas į optimalaus piktybinių navikų sisteminio gydymo analizę bei atliktų mokslinių klinikinių tyrimų rezultatų bei išvadų pritaikymą kasdieniniame darbe.

Ligoninėje veikia Onkologijos ligoninės medicinos fizikų draugija - tai savanoriška ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikos piliečius ir užsieniečius, nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikos teritorijoje, turinčius aukštąjį išsilavinimą, kurių mokslinė, edukacinė arba praktinė veikla susijusi su jonizuojančiosios spinduliuotės technologijų ir kitų medicinos fizikos metodų taikymu spindulinėje terapijoje, branduolinėje medicinoje, diagnostinėje radiologijoje bei kitose srityse.

Pirmininkė dr. Jurgita LAURIKAITIENĖ
El. p.: mfd@medphys.lt
Internetinė svetainė: www.medphys.lt

X