Kontaktai

Administracija

       
Generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius +370 37 326360   renaldas.jurkevicius@kaunoklinikos.lt
Direktorius valdymui ir plėtrai Eglė Ramanauskienė +370 37 326564   egle.ramanauskiene@kaunoklinikos.lt 
Direktorius medicinai ir slaugai Kęstutis Stašaitis +370 37 326975   kestutis.stasaitis@kaunoklinikos.lt
Direktorius ekonomikai ir infrastruktūrai Artūras Grebliauskas +370 37 327044   arturas.grebliauskas@kaunoklinikos.lt
Direktorius visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms Tomas Lapinskas +370 37 327044   tomas.lapinskas@kaunoklinikos.lt 
Vyr. finansininkė Ilona Nikitinienė +370 37 326974   ilona.nikitiniene@kaunoklinikos.lt
Direktorių pavaduotojai
Direktoriaus valdymui ir plėtrai pavaduotojas Tomas Kuzmarskas +370 37 326268   tomas.kuzmarskas@kaunoklinikos.lt
Direktoriaus ekonomikai ir infrastruktūrai pavaduotojas        
Direktoriaus ekonomikai ir infrastruktūrai pavaduotojas        

Vykdomasis sekretoriatas

Vadovė Gintarė Bagdonaitė +370 37 326360   gintare.bagdonaite@kaunoklinikos.lt
Specialistė  Angelė Krukonienė +370 37 326867   angele.krukoniene@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji specialistė Jurgita Simanavičė +370 37 327044   jurgita.simanavice@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji specialistė Irma Marozienė +370 37 326975   irma.maroziene@kaunoklinikos.lt
Specialistė Gabrielė Majauskaitė +370 37 326131   gabriele.majauskaite@kaunoklinikos.lt 
Specialistė Vitalija Martinaitienė +370 37 326445   vitalija.martinaitiene@kaunoklinikos.lt 
Vyresnioji raštvedė Lina Pavalkienė +370 37 326768   rastine@kaunoklinikos.lt 
Raštvedžiai   +370 37 326738    
Kurjeriai   +370 37 326384    

Stacionarių paslaugų koordinavimo tarnyba

Vadovas Evaldas Padervinskis +370 37 323435

   evaldas.padervinskis@kaunoklinikos.lt

Audinių bankas
Vadovas Aurija Kalasauskienė +370 37 326057   aurija.kalasauskiene@kaunoklinikos.lt
Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Rūta Mikelaitytė-Aidulienė +370 37 327020   ruta.mikelaityte@kaunoklinikos.lt
Metodininkė Lolita Barkauskienė +370 37 327020   lolita.barkauskiene@kaunoklinikos.lt
Akies donorinių audinių sektorius
Sektoriaus koordinatorius Aurija Kalasauskienė +370 37 326057   aurija.kalasauskiene@kaunoklinikos.lt
Kaulinių ir raumeninių audinių sektorius
Sektoriaus koordinatorius Tomas Mickevičius +370 37 327020   audiniu.bankas@kaunoklinikos.lt
Kraujodaros kamieninių ląstelių sektorius
Sektoriaus koordinatorius Diana Remeikienė +370 37 326557   audiniu.bankas@kaunoklinikos.lt

Ambulatorinių paslaugų koordinavimo tarnyba

Vadovas Šarūnas Mačinskas +370 37 326664   sarunas.macinskas@kaunoklinikos.lt

Slaugos koordinavimo tarnyba

Vadovė Vilma Raškelienė +370 37 326493   vilma.raskeliene@kaunoklinikos.lt
Pavaduotoja Daiva Zagurskienė +370 37 326493   daiva.zagurskiene@kaunoklinikos.lt

Viešosios komunikacijos tarnyba

Vadovė

Austė Aleksandravičiūtė-Šviažienė

+370 37 326446

  auste.sviaziene@kaunoklinikos.lt 

Vyriausioji specialistė

Eglė Audickaitė  +370 37 326446   egle.audickaite@kaunoklinikos.lt 
Specialistė Karolina Vaikšnoraitė +370 37 326446   karolina.vaiksnoraite@kaunoklinikos.lt 

Vidaus audito tarnyba

Vadovė Jurgita Kasparaitytė +370 37 326661   jurgita.kasparaityte@kaunoklinikos.lt
Vidaus medicininio audito skyriaus vadovė Reda Ambrazevičienė +370 37 326160   reda.ambrazeviciene@kaunoklinikos.lt 
Vidaus auditoriai   +370 37 326655    
Medicinos auditoriai   +370 37 327000    

Teisės tarnyba

Vadovė Aušrinė Amšiejūtė +370 37 787343    ausrine.amsiejute@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji juristė Diana Armalienė +370 37 326757   diana.armaliene@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji juristė Vaiva Spudytė +370 37 703465  
vaiva.spudyte@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji juristė Jūratė Vaškevičiūtė +370 37 703456  

jurate.vaskeviciute@kaunoklinikos.lt

Apskaitos ir biudžeto tarnyba

Vyr. finansininko pavaduotojas Rita Brazinskė +370 37 326091   rita.brazinske@kaunoklinikos.lt
Atlyginimų apskaitos grupė Dalia Pučinskienė +370 37 326669   dalia.pucinskiene@kaunoklinikos.lt
Mokamų paslaugų apskaitos grupė Asta Vizmanienė +370 37 326858   asta.vizmaniene@kaunoklinikos.lt

Infekcijų kontrolės tarnyba

Vadovė Asta Dambrauskienė +370 37 326772   asta.dambrauskiene@kaunoklinikos.lt

Civilinės saugos tarnyba

Vadovas Dinas Vaitkaitis +370 687 50838   dinas@smp.lt

Radiacinė saugos tarnyba

Vadovė Inga Cibulskaitė +370 37 326881   inga.cibulskaite@kaunoklinikos.lt

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba 

Vadovas Paulius Vasilavičius +370 37 327110   paulius.vasilavicius@kaunoklinikos.lt

Medicininės statistikos tarnyba

Vadovas Tomas Mickevičius +370 37 326863   tomas.mickevicius@kaunoklinikos.lt

Kokybės vadybos ir valdymo tarnyba

Vadovė Diana Jančaitienė +370 37 327000   diana.jancaitiene@kaunoklinikos.lt 
Vyresnioji specialistė kokybei Lolita Šileikienė +370 37 326562   lolita.sileikiene@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji specialistė Vita Kalvaitytė  +370 37 787438   vita.kalvaityte@kaunoklinikos.lt 
Specialistas Rytis Gervickas +370 37 326457   rytis.gervickas@kaunoklinikos.lt

Žmogiškųjų išteklių tarnyba

Vadovas Linas Zienius +370 37 326237   linas.zienius@kaunoklinikos.lt
Inspektoriai Darbo sutartys +370 37 326288    
Inspektoriai Atostogos +370 37 326523    

Archyvas

Vadovė Rūta Antanaitienė +370 37 327311   dokumentu.valdymo.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
ruta.antanaitiene@kaunoklinikos.lt
Archyvas   +370 37 327111   archyvas@kaunoklinikos.lt

Projektų koordinavimo tarnyba

Vadovė Daiva Tirvaitė +370 37 327133   daiva.tirvaite@kaunoklinikos.lt
Projektų koordinatorė Rasa Poderytė +370 37 787362   rasa.poderyte@kaunoklinikos.lt
Projektų koordinatorė Giedrė Pacevičiūtė +370 37 787362   giedre.paceviciute@kaunoklinikos.lt

Informacinių technologijų tarnyba

Vadovas Giedrius Leimonas +370 37 787330   giedrius.leimonas@kaunoklinikos.lt

Integruotos sveikatos priežiūros tarnyba

Vyriausiasis specialistas Henrikas Čeida +370 37 326338   henrikas.ceida@kaunoklinikos.lt

Ekonomikos ir planavimo tarnyba

Vadovė Virginija Daiva Ruginienė +370 37 327099   virginija.ruginiene@kaunoklinikos.lt

Viešųjų pirkimų tarnyba

Vadovas Irmantas Kazanavičius +370 37 326140   irmantas.kazanavicius@kaunoklinikos.lt

Energetikos ir inžinerinių tinklų tarnyba

Vyriausias inžinierius Vytautas Antanaitis +370 37 326242   vytautas.antanaitis@kaunoklinikos.lt

Statybos, remonto ir eksploatacijos tarnyba

Vadovas Nerijus Beiga +370 600 27953   nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt

Transporto tarnyba

Vadovas Edmundas Milkevičius +370 37 326249   edmundas.milkevicius@kaunoklinikos.lt

Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnyba

Vadovė Kordelija Paplauskienė +370 37326723   kordelija.paplauskiene@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji pirkimų vadybininkė Igneta Kavaliauskaitė +370 37 326238   igneta.kavaliauskaite@kaunoklinikos.lt
Pirkimų vadybininkas Andrėjus Iljušečkinas +370 37 327387   andrejus.iljuseckinas@kaunoklinikos.lt

Bendrųjų paslaugų ir maitinimo tarnyba

Bendrųjų paslaugų ir maitinimo tarnybos vadovė Diana Sokolovienė +370 37 326605   diana.sokoloviene@kaunoklinikos.lt
Ligonių maitinimo skyriaus vedėja Enrikueta Sudeikienė +370 37 326885   enrikueta.sudeikiene@kaunoklinikos.lt
Paslaugų skyrius, valgykla – kavinė vedėja Diana Sokolovienė  +370 37 326605     diana.sokoloviene@kaunoklinikos.lt 

Medicininės technikos tarnyba

Vadovas Algirdas Česnavičius +370 37 326418   algirdas.cesnavicius@kaunoklinikos.lt

Apsaugos tarnyba

Vadovas Olegas Sitnikovas +370 37 326460   olegas.sitnikovas@kaunoklinikos.lt

Mokslo ir studijų koordinavimo tarnyba

Vadovė Žemyna Milašauskienė +370 37326467   zemyna.milasauskiene@kaunoklinikos.lt
Specialistė Kristina Sarokinienė +370 37 326467   kristina.sarokiniene@kaunoklinikos.lt

Tarptautinio bendradarbiavimo tarnyba

Vadovė Jurgita Šataitė +370 37 327194   jurgita.sataite@kaunoklinikos.lt
Specialistė Irmantė Bendoriūtė-Letukienė +370 37 327194   irmante.letukiene@kaunoklinikos.lt

Profilaktinių programų koordinavimo tarnyba

Vadovė Rugilė Ivanauskienė (ilgalaikėse atostogose) +370 37 326046   rugile.ivanauskiene@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji specialistė Greta Rulinskaitė (laikinai einanti vadovo pareigas) +370 37 326046   greta.rulinskaite@kaunoklinikos.lt
Specialistė Rytė Giedrikaitė +370 37 326046   ryte.giedrikaite@kaunoklinikos.lt

Inovacijų vertinimo ir diegimo tarnyba

Vadovė Gintarė Šakalytė +370 37 326467   mindaugas.stelemekas@kaunoklinikos.lt

Darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkas Dainius Pūras     darbotaryba@kaunoklinikos.lt
X