Administracija

Administracija

Generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius 8 37 326360 renaldas.jurkevicius@kaunoklinikos.lt
Direktorius valdymui ir plėtrai Eglė Ramanauskienė 837 32 6564 egle.ramanauskiene@kaunoklinikos.lt 
Direktorius medicinai ir slaugai Kęstutis Stašaitis 8 37 326975 kestutis.stasaitis@kaunoklinikos.lt
Direktorius ekonomikai ir infrastruktūrai Artūras Grebliauskas 8 37 327044 arturas.grebliauskas@kaunoklinikos.lt
Direktorius visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms Tomas Lapinskas 8 37 327044 tomas.lapinskas@kaunoklinikos.lt 
Vyr. finansininkė Ilona Nikitinienė 8 37 326974 ilona.nikitiniene@kaunoklinikos.lt
Direktorių pavaduotojai
Direktoriaus valdymui ir plėtrai pavaduotojas Tomas Kuzmarskas 8 37 326268 tomas.kuzmarskas@kaunoklinikos.lt
Direktoriaus ekonomikai ir infrastruktūrai pavaduotojas      
Direktoriaus ekonomikai ir infrastruktūrai pavaduotojas Audrius Spirgys 8 37 326323 audrius.spirgys@kaunoklinikos.lt

Vykdomasis sekretoriatas

Vadovė Gintarė Bagdonaitė 8 37 326360 gintare.bagdonaite@kaunoklinikos.lt
Specialistė  Angelė Krukonienė 8 37 326867 angele.krukoniene@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji specialistė Jurgita Simanavičė 8 37 327044 jurgita.simanavice@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji specialistė Irma Marozienė 8 37 326975 irma.maroziene@kaunoklinikos.lt
Specialistė Vita Kalvaitytė 8 37 326131 vita.kalvaityte@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji raštvedė Lina Pavalkienė 8 37 326768  rastine@kaunoklinikos.lt 
Raštvedžiai   8 37 326738  
Kurjeriai   8 37 326384  

Stacionarių paslaugų koordinavimo tarnyba

Audinių bankas
Vadovas Dr. Aurija Kalasauskienė 8-37-326057 aurija.kalasauskiene@kaunoklinikos.lt
Vyr. sl. – sl. adm. Rūta Mikelaitytė - Aidulienė 8-37-327020 ruta.mikelaityte@kaunoklinikos.lt
Metodininkė Lolita Barkauskienė 8-37-327020 lolita.barkauskiene@kaunoklinikos.lt
Akies donorinių audinių sektorius
Sektoriaus koordinatorius Dr. Aurija Kalasauskienė 8-37-326057 aurija.kalasauskiene@kaunoklinikos.lt
Kaulinių ir raumeninių audinių sektorius
Sektoriaus koordinatorius Tomas Mickevičius 8-37-327020 audiniu.bankas@kaunoklinikos.lt
Kraujodaros kamieninių ląstelių sektorius
Sektoriaus koordinatorius Dr. Diana Remeikienė 8-37-326557 audiniu.bankas@kaunoklinikos.lt

Ambulatorinių paslaugų koordinavimo tarnyba

Vadovas Šarūnas Mačinskas 8 37 326664 sarunas.macinskas@kaunoklinikos.lt

Saugos koordinavimo tarnyba

Vadovė Vilma Raškelienė 8 37 326493 vilma.raskeliene@kaunoklinikos.lt
Pavaduotoja Daiva Zagurskienė 8 37 326493 daiva.zagurskiene@kaunoklinikos.lt

Viešosios komunikacijos tarnyba

Vadovė

Austė Aleksandravičiūtė-Šviažienė (ilgalaikėse atostogose)

8 37 326446

auste.sviaziene@kaunoklinikos.lt 

Vyriausioji specialistė

Eglė Audickaitė  8 37 326446 egle.audickaite@kaunoklinikos.lt 
Specialistė Karolina Vaikšnoraitė 8 37 326446 karolina.vaiksnoraite@kaunoklinikos.lt 

Vidaus audito tarnyba

Vadovė Jurgita Kasparaitytė 8 37 326661 jurgita.kasparaityte@kaunoklinikos.lt
Vidaus medicininio audito skyriaus vadovė Reda Ambrazevičienė 8 37 326160 reda.ambrazeviciene@kaunoklinikos.lt 
Vidaus auditoriai   8 37 326655  
Medicinos auditoriai   8 37 327000  

Teisės tarnyba

Vadovė Aušrinė Amšiejūtė 8 37 787343  ausrine.amsiejute@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji juristė Diana Armalienė 8 37 326757 diana.armaliene@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji juristė Vaiva Spudytė 8 37 703465
vaiva.spudyte@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji juristė Jūratė Vaškevičiūtė 8 37 703456

jurate.vaskeviciute@kaunoklinikos.lt

Apskaitos ir biudžeto tarnyba

Vyr. finansininko pavaduotojas Rita Brazinskė 8 37 326091 rita.brazinske@kaunoklinikos.lt
Atlyginimų apskaitos grupė Dalia Pučinskienė 8 37 326669 dalia.pucinskiene@kaunoklinikos.lt
Mokamų paslaugų apskaitos grupė Asta Vizmanienė 8 37 326858 asta.vizmaniene@kaunoklinikos.lt

Infekcijų kontrolės tarnyba

Vadovė Asta Dambrauskienė 8 37 326772 asta.dambrauskiene@kaunoklinikos.lt

Civilinės saugos tarnyba

Vadovas Dinas Vaitkaitis 8 687 50838 dinas@smp.lt

Radiacinė saugos tarnyba

Vadovė Inga Cibulskaitė 8 37 326881 inga.cibulskaite@kaunoklinikos.lt

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba 

Vadovas Paulius Vasilavičius 8 37 327110 paulius.vasilavicius@kaunoklinikos.lt

Medicininės statistikos tarnyba

Vadovas Tomas Mickevičius 8 37 326863 tomas.mickevicius@kaunoklinikos.lt

Kokybės vadybos ir valdymo tarnyba

Vyresnioji specialistė kokybei Lolita Šileikienė 8 37 326562 lolita.sileikiene@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji specialistė Agnietė Žukienė 8 37 326581 agniete.zukiene@kaunoklinikos.lt
Specialistas Rytis Gervickas 8 37 326457 rytis.gervickas@kaunoklinikos.lt

Žmogiškųjų išteklių tarnyba

L. e. vadovo pareigas Linas Zienius 8 37 326237 linas.zienius@kaunoklinikos.lt
Inspektoriai Darbo sutartys 8 37 326288  
Inspektoriai Atostogos 8 37 326523  

Archyvas

Vadovė Rūta Antanaitienė 8 37 327311 dokumentu.valdymo.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
ruta.antanaitiene@kaunoklinikos.lt
Archyvas   8 37 327111 archyvas@kaunoklinikos.lt

Projektų koordinavimo tarnyba

Vadovė Daiva Tirvaitė 8 37 327133 daiva.tirvaite@kaunoklinikos.lt
Projektų koordinatorė Rasa Poderytė 8 37 787362 rasa.poderyte@kaunoklinikos.lt
Projektų koordinatorė Giedrė Pacevičiūtė 8 37 787362 giedre.paceviciute@kaunoklinikos.lt

Informacinių technologijų tarnyba

Vadovas Giedrius Leimonas 8 37 787330 giedrius.leimonas@kaunoklinikos.lt

Integruotos sveikatos priežiūros tarnyba

Vyriausiasis specialistas Henrikas Čeida 8 37 326338 henrikas.ceida@kaunoklinikos.lt
       

Ekonomikos ir planavimo tarnyba

Vadovė Virginija Daiva Ruginienė 8 37 327099 virginija.ruginiene@kaunoklinikos.lt

Viešųjų pirkimų tarnyba

Vadovas Irmantas Kazanavičius 8 37 326140 irmantas.kazanavicius@kaunoklinikos.lt

Energetikos ir inžinerinių tinklų tarnyba

Vyriausias inžinierius Vytautas Antanaitis 8 37 326242 vytautas.antanaitis@kaunoklinikos.lt

Statybos, remonto ir eksploatacijos tarnyba

Vadovas Nerijus Beiga 8 600 27953 nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt

Transporto tarnyba

Vadovas Edmundas Milkevičius 8 37 326249 edmundas.milkevicius@kaunoklinikos.lt

Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnyba

Vadovė Kordelija Paplauskienė 8 37 326723 kordelija.paplauskiene@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji pirkimų vadybininkė Igneta Kavaliauskaitė 8 37 326238 igneta.kavaliauskaite@kaunoklinikos.lt
Pirkimų vadybininkas Andrėjus Iljušečkinas 8 37 327387 andrejus.iljuseckinas@kaunoklinikos.lt

Bendrųjų paslaugų ir maitinimo tarnyba

Bendrųjų paslaugų ir maitinimo tarnybos vadovė Diana Sokolovienė 8 37 326605 diana.sokoloviene@kaunoklinikos.lt
Ligonių maitinimo skyriaus vedėja Enrikueta Sudeikienė 8 37 326885 enrikueta.sudeikiene@kaunoklinikos.lt
Paslaugų skyrius, valgykla – kavinė vedėja Diana Sokolovienė  8 37 326605   diana.sokoloviene@kaunoklinikos.lt 

Medicininės technikos tarnyba

Vadovas Algirdas Česnavičius 8 37 326418 algirdas.cesnavicius@kaunoklinikos.lt

Apsaugos tarnyba

Vadovas Olegas Sitnikovas 8 37 326460 olegas.sitnikovas@kaunoklinikos.lt

Mokslo ir studijų koordinavimo tarnyba

Vadovė Žemyna Milašauskienė 8 37 326467 zemyna.milasauskiene@kaunoklinikos.lt
Specialistė Kristina Sarokinienė 8 37 326467 kristina.sarokiniene@kaunoklinikos.lt

Tarptautinio bendradarbiavimo tarnyba

Vadovė Jurgita Šataitė  8 37 327194 jurgita.sataite@kaunoklinikos.lt
Specialistė Irmantė Bendoriūtė-Letukienė 8 37 327194 irmante.letukiene@kaunoklinikos.lt

Profilaktinių programų koordinavimo tarnyba

Vadovė Rugilė Ivanauskienė (ilgalaikėse atostogose) 8 37 326046 rugile.ivanauskiene@kaunoklinikos.lt
Vyresnysis specialistas Vilius Floreskul (ilgalaikėse atostogose) 8 37 326046 vilius.floreskul@kaunoklinikos.lt
Vyresnioji specialistė Greta Rulinskaitė (laikinai einanti vadovo pareigas) 8 37 326046 greta.rulinskaite@kaunoklinikos.lt
Specialistė Rytė Giedrikaitė 8 37 326046 ryte.giedrikaite@kaunoklinikos.lt

Inovacijų vertinimo ir diegimo tarnyba

Vyresnysis specialistas Mindaugas Štelemėkas 8 37 326467 mindaugas.stelemekas@kaunoklinikos.lt

Darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkas Dainius Pūras   darbotaryba@kaunoklinikos.lt
X