Apskaitos ir biudžeto tarnyba

Vyriausias finansininkas Ilona Nikitinienė
El. p. ilona.nikitiniene@kaunoklinikos.lt   
Tel. nr. +37037326974
Vyr. finansininko pavaduotoja Rita Brazinskė
El.p. rita.brazinske@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326091
Vyr. finansininko padėjėja Agnė Gudėnė
El.p. agne.gudene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037327072

Darbo užmokesčio ir apskaitos grupė
Grupės vadovė Dalė Pučinskienė

El.p. dale.pucinskiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326669
Vyresnioji buhalterė Irma Dūdienė
El.p. irma.dudiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326669
Buhalterė Liuda Astrauskienė
El.p. liuda.astrauskiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037787310 
Buhalterė Jolanta Bartušienė
El.p. jolanta.bartusiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326690
Buhalterė Violeta Bingelienė
El.p. violeta.bingeliene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326690
Buhalterė Laimutė Bozienė
El.p. laimute.boziene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. + 37037326690
Buhalterė Evelina Mankuvienė
El.p. evelina.mankuviene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037787310
Buhalteris Artūras Pocius
El.p. arturas.pocius@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326690
Buhalterė Marytė Ranšienė
El.p. maryte.ransiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037787310

Turto apskaitos grupė
Vyresnioji buhalterė Laima Kazlovienė

El.p. laima.kazloviene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326585
Vyresnioji buhalterė Birutė Korsakovienė
El.p. birute.korsakoviene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326616
Vyresnioji buhalterė Daiva Spaičienė
El.p. daiva.spaiciene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326285
Buhalterė Gintarė Čeponytė
El.p. gintare.ceponyte@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326312
Buhalterė Zita Mockaitienė
El.p. zita.mockaitiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326616 
Buhalterė Loreta Tomkevičienė
El.p. loreta.tomkeviciene@kaunoklinikos.lt  
Tel. nr. +37037326007

Mokamų paslaugų apskaitos grupė (spec. lėšos + paslaugų tarnyba)
Vyresnioji buhalterė Asta Vizmanienė

El.p. asta.vizmaniene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037326858
Buhalterė Vilma Kairienė
El.p. vilma.kairiene@kaunoklinikos.lt  
Tel.nr. +37037326858
Buhalterė Asta Laučienė
El.p. asta.lauciene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037326312
Buhalterė Virginija Maumevičienė
El.p. virginija.maumeviciene@kaunoklinikos.lt  
Tel.nr. +37037326858

Finansinės apskaitos grupė
Grupės vadovė Ligita Rudokienė
El.p. ligita.rudokiene@kaunoklinikos.lt  
Tel.nr. +37037326977
Vyresnioji buhalterė Paulina Celešiūtė
El.p. paulina.celiesiute@kaunoklinikos.lt  
Tel.nr. +37037787313
Vyresnioji buhalterė Aušra Žemaitienė
El.p. ausra.zemaitaitiene@kaunoklinikos.lt  
Tel.nr. +37037326977

Kasa 
Kasininkė-buhalterė Diana Mieldažytė

El.p. diana.mieldazyte@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037327188

 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas, pervedimas darbuotojams
 • Pažymų apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį pagal darbuotojų prašymus rengimas
 • Atsiskaitymų su įstaigos tiekėjais apskaita ir kontrolė
 • Atsiskaitymų su įstaigos pirkėjais apskaita ir kontrolė
 • Darbuotojų komandiruočių apskaita
 • Atsiskaitytinių asmenų apskaita
 • Įstaigos turto apskaita pagal įsigijimo šaltinius, eksploatavimo vietas, materialiai atsakingus asmenis
 • Įstaigos įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų apskaita pagal įsigijimo šaltinius
 • Programų vykdymo pagal patvirtintas sąmatas kontrolė
 • Vykdomų projektų apskaita
 • Mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas ir pervedimas
 • Kasos darbo organizavimas
 • Finansinių ataskaitų (ketvirčio ir metinių) sudarymas, savalaikis pateikimas atitinkamoms institucijoms
 • Duomenų teikimas išorės auditui, Valstybės kontrolei, Sveikatos apsaugos ministerijai ir kitoms kontroliuojančioms organizacijoms
 • Mėnesio, ketvirčio bei metų duomenų suvedimas į viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinė sistemą (VSAKIS)
 • Pasiūlymų, ataskaitų teikimas įstaigos vadovybei, pagal kompetenciją
X