Infekcijų kontrolė

Dr. Asta Dambrauskienė 
Vadovė
Tel. nr. +37037326772

Infekcijų kontrolės specialistai ir jų padėjėjai
Tel. nr. +37037326453, +37037327335

Infekcijų kontrolės tarnyba vykdo infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą įstaigoje. Registruojamos visuomenėje įgytos infekcijos, vertinamas tokių pacientų izoliacijos poreikis bei sąlygos; kasmet atliekami hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimai; hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tyrimai reanimacijos – intensyvios terapijos skyriuose; operacinių žaizdų infekcijų tyrimai chirurgijos skyriuose; darbuotojų mikrotraumų ir incidentų su biologiniais skysčiais registracija. Tarnyba atlieka klinikų ir filialų padalinių higienos būklės vertinimą. Vykdo bei koordinuoja sterilizacijos, dezinfekcijos procesus, medicininių atliekų tvarkymo priežiūrą. Rengia infekcijų valdymo metodines rekomendacijas, ruošia darbo instrukcijas. Atlieka naujai įdarbinamo pagalbinio personalo higieninį – priešepideminį mokymą. Rengia ataskaitas visuomenės sveikatos priežiūros institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
Infekcijų kontrolės tarnybos poskyriai:

  • Infekcijų kontrolės
  • Sterilizacijos (centrinės sterilizacinės)
  • Dezinfekcijos
  • Deratizacijos-dezinsekcijos
X