Kontaktai žiniasklaidai

Viešosios komunikacijos tarnyba

Tarnyboje dirbantys specialistai informuoja visuomenę apie Kauno klinikų veiklą, palaiko ryšius su vidinėmis ir išorinėmis auditorijomis, didina Kauno klinikų vardo žinomumą, stiprina visuomenėje teigiamą Kauno klinikų įvaizdį, padeda išsaugoti Kauno klinikų reputaciją. Tarnybos uždaviniai: skleisti informaciją apie Kauno klinikų veiklą, rūpintis vidine komunikacija, informacijos sklaida Kauno klinikų bendruomenėje.

Tarnyba atlieka šias funkcijas:

 • Rengia ir skelbia informaciją apie Kauno klinikų veiklą, užtikrina nuolatinį šios informacijos srautą žiniasklaidos priemonėms, organizuoja spaudos konferencijas, palaiko nuolatinius ryšius su žiniasklaida, siekiant kuo geriau informuoti visuomenę apie Kauno klinikų veiklą
 • Pristato naujienas, renginius, svarbiausius įvykius bei Kauno klinikų bendruomenės pasiekimus Kauno klinikų interneto svetainėje
 • Dalyvauja leidžiant laikraštį „Ave vita“, skirtą LSMU ir Kauno klinikų bendruomenei
 • Teikia informaciją apie Kauno klinikas informaciniams leidiniams, katalogams
 • Kaupia ir analizuoja žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie Kauno klinikas
 • Koordinuoja informacijos pateikimą Kauno klinikų interneto puslapiui
 • Koordinuoja komunikaciją krizių atvejais
 • Rengia ir kaupia vaizdinę medžiagą apie Kauno klinikas
 • Rengia sveikinimų, padėkų raštus ir tekstus, skelbimus Kauno klinikų bendruomenei
 • Organizuoja proginius renginius, akcijas, susijusias su Kauno klinikų vykdoma veikla
 • Rūpinasi vidine komunikacija, darbuotojų informavimu apie svarbiausius įvykius bei sprendimus, naujoves
   

Vadovė Austė ALEKSANDRAVIČIŪTĖ-ŠVIAŽIENĖ (šiuo metu ilgalaikėse atostogose)
Tel. +370 37 326446
Mob. tel. +370 646 89474
El. p. auste.sviaziene@kaunoklinikos.lt

Vyr. specialistė Eglė AUDICKAITĖ
Tel. +370 37 326446
Mob. tel. +370 655 16045
El. p. egle.audickaite@kaunoklinikos.lt

Specialistė Karolina VAIKŠNORAITĖ
Tel. +370 37 326446
Mob. tel. +370 684 96609
El. p. karolina.vaiksnoraite@kaunoklinikos.lt

Fotokorespondentas Kęstutis ŠIMATONIS
El. p. kestutis.simatonis@lsmuni.lt

 

X