Slaugos koordinavimo tarnyba

Dr. Vilma Raškelienė
Vadovė
El. p. vilma.raskeliene@kaunoklinikos.lt
Tel. +37037326493


 

Vadovės pavaduotoja dr. Daiva Zagurskienė
El. p. daiva.zagurskiene@kaunoklinikos.lt
Tel. +37037326493

Vyriausioji specialistė dr. Lina Spirgienė
El. p. lina.spirgienė@kaunoklinikos.lt
Tel. +37037327339

Vyriausioji specialistė dr. Lina Spirgienė
El. p. lina.spirgienė@kaunoklinikos.lt
Tel. +37037327339

Vyriausioji specialistė Žydrūnė Olbutaitė
El. p. zydrune.olbutaite@kaunoklinikos.lt
Tel. +37037787339

Vyriausioji specialistė Rasa Paleckienė
El. p. rasa.paleckiene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037327074 

Vyriausioji specialistė Dangyra Ruseckienė
El. p.: dangyra.ruseckiene@kaunoklinikos.lt  
Tel.: +37037787339

Vyriausioji specialistė Dangyra Ruseckienė
El. p.: dangyra.ruseckiene@kaunoklinikos.lt  
Tel.: +37037787339

Slaugos specialistė Giedrė Steponavičiūtė
El. p. giedre.steponaviciute@kaunoklinikos.lt
Tel. +37037787339

Slaugos specialistė dr. Jurgita Gulbienė
El. p. jurgita.gulbiniene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037327074 

Slaugos specialistė Jūratė Ezelskienė
El. p. jurate.ezelskiene@kaunoklinikos.lt
Tel. +37037787339

Dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė
El. p. svetlana.adlermikuleniene@kaunoklinikos.lt  
Tel. +37037327180 

Socialinė darbuotoja, atsakinga už savanorystės programą, Alma Bargelytė
El. p. alma.bargelyte@kaunoklinikos.lt
Tel. +37037326767

Sekretorė-referentė Rosita Aleksienė
El. p. slaugos.koordinavimo.tarnyba@kaunoklinikos.lt
Tel. +37037326493

Sekretorė-referentė Virginija Grinevičienė
El. p. slaugos.koordinavimo.tarnyba@kaunoklinikos.lt
Tel. +37037326493

Funkcijos:

 • Analizuoja, koordinuoja bei kontroliuoja slaugos specialistų ir pagalbinio personalo veiklą, teikia siūlymus dėl slaugos paslaugų kokybės gerinimo, mokslo įrodymais pagrįstos slaugos praktikos įgyvendinimo.
 • Analizuoja, koordinuoja bei kontroliuoja slaugytojų veiklos rodiklius, žmogiškųjų resursų efektyvų panaudojimą, teikia siūlymus kaip efektyvinti slaugos paslaugų teikimą.
 • Kontroliuoja slaugos ir pagalbinio personalo darbo kokybę ir darbo apimtis.
 • Kontroliuoja darbo drausmę ir darbo grafikų laikymąsi, tvirtina slaugos ir pagalbinio personalo darbo grafikus.
 • Koordinuoja aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų studentų slaugos praktiką.
 • Koordinuoja slaugos paslaugų teikimo kokybę, išorinių ir vidinių auditų bei kontroliuojančių institucijų patikrinimų išvadų slaugos srityje įgyvendinimą.
 • Analizuoja ir kontroliuoja resursų (slaugos ir dezinfekcijos priemonių, medicininės aprangos, skalbinių ir kt.), reikalingų sveikatos priežiūros paslaugoms teikti poreikį bei panaudojimą.
 • Dalyvauja slaugos ir dezinfekcijos priemonių viešųjų pirkimų konkursų komisijų darbe, rengiant specialiuosius reikalavimus ir vertinant pateiktus pasiūlymus.
 • Koordinuoja darbo instrukcijų, skirtų slaugos specialistams, rengimą ir kontroliuoja jų vykdymą padaliniuose.
 • Tiria pacientų, visuomenės atstovų ir organizacijų skundus dėl slaugos paslaugų kokybės, teikia siūlymus generaliniam direktoriui, kaip šalinti nekokybiškų slaugos paslaugų teikimo priežastis ir gerinti slaugos paslaugų prieinamumą.
 • Dalyvauja slaugos paslaugų teikimo ekspertinėje veikloje.
 • Dalyvauja rengiant ir vykdant asmens sveikatos priežiūros programas ir projektus.
 • Organizuoja pacientų poreikių pasitenkinimo ir kitus tyrimus.
 • Koordinuoja įvairių slaugos personalo ir pacientų apklausų nustatyta atlikimą.
X