Viešosios komunikacijos tarnyba

 Austė Aleksandravičiūtė-Šviažienė
 Vadovė
 Tel. +37037326446
 Mob. tel. +37064689474
 El. p. auste.sviaziene@kaunoklinikos.lt

Eglė Audickaitė
Vyr. specialistė
Tel. +37037326446
Mob. tel. +37065516045
El. p. egle.audickaite@kaunoklinikos.lt

Karolina Vaikšnoraitė
Specialistė
Tel. +37037326446
Mob. tel. +37068496609
El. p. karolina.vaiksnoraite@kaunoklinikos.lt

Kęstutis Šimatonis
Fotokorespondentas
El. p. kestutis.simatonis@lsmuni.lt

Komunikacijos specialistai informuoja visuomenę apie Kauno klinikų veiklą, palaiko ryšius su vidinėmis ir išorinėmis auditorijomis, didina Kauno klinikų vardo žinomumą, dirba su ligoninės įvaizdžio ir reputacijos formavimo įrankiais.  

Tarnyba atlieka šias funkcijas:

 • Rengia ir skelbia informaciją apie Kauno klinikų veiklą, u​​​​žtikrina nuolatinį jos srautą įvairiais komunikacijos kanalais
 • Palaiko ryšius su žiniasklaida
 • Organizuoja renginius žiniasklaidos priemonėms 
 • Teikia informaciją apie Kauno klinikas informaciniams leidiniams, katalogams
 • Koordinuoja Kauno klinikų internetinę svetainę ir joje talpinamą informacija
 • Dalyvauja leidžiant laikraštį „Ave vita“, skirtą LSMU ir Kauno klinikų bendruomenėms
 • Koordinuoja komunikaciją krizių atvejais
 • Kaupia ir analizuoja žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie Kauno klinikas
 • Rengia ir kaupia vaizdinę medžiagą apie Kauno klinikas
 • Organizuoja proginius renginius, akcijas, susijusias su Kauno klinikų veikla
 • Rūpinasi vidine komunikacija, darbuotojų informavimu apie svarbiausius įvykius bei sprendimus, naujoves
X