Genetikos ir molekulinės medicinos klinika

Kauno klinikų GENETIKOS IR MOLEKULINĖS MEDICINOS KLINIKA

Klinikos vadovė dr. Virginija AŠMONIENĖ

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos misija– aukščiausio lygio genetikos paslaugų teikimas Lietuvos ir užsienio šalių gyventojams, kvalifikuotų medicinos specialistų rengimas bei mokslinių tyrimų/projektų vykdymas.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos gydytojai genetikai teikia ambulatorines asmens sveikatos priežiūros medicininės genetikos paslaugas, konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius, įtariant genetines ligas ar polinkį jomis susirgti.
Klinikoje atliekamas platus spektras genetinių tyrimų, naudojant pažangią įrangą bei tyrimų metodus.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos tikslas – užtikrinti universitetinio lygio akademinę, mokslinę ir klinikinę veiklą bei jų progresą genetikos srityje.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos funkcijos:

 • organizuoti genetikos studijas, mokslinius tyrimus ir sveikatos priežiūros darbą;
 • rengti genetikos specialybių ir specializacijų studijų planus, dėstomų dalykų programas;
 • organizuoti specialistų tobulinimą ir perkvalifikavimą;
 • efektyviai naudoti mokslui, studijoms ir sveikatos priežiūrai skirtą įrangą bei priemones;
 • rengti mokslinius straipsnius, vadovėlius, mokymo knygas ir kitas mokslo ir studijų priemones. 

Klinikos struktūra

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikoje veikia Klinikinės genetikos padalinys ir Genetikos ir molekulinės medicinos laboratorija.

 • Klinikinės genetikos padalinys

Gydytojai genetikai konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius, įtariant genetines ligas ar polinkį jomis susirgti. Konsultuoja paveldimų genetinių ligų, retų genetinių ligų bei būklių, įgimtų raidos anomalijų, onkogenetikos, prenatalinės genetinės diagnostikos, porų nevaisingumo genetinių priežasčių bei daugiaveiksnių ligų (kardiologinių ligų, neurologinių ligų, onkologinių ir kt.) diagnostikos, gydymo bei prognozės klausimais ir pan.
Savo darbe gydytojai genetikai vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakyme Nr. V-1458 bei jo papildymuose pateiktomis indikacijomis ir tvarka.

 • Genetikos ir molekulinės medicinos laboratorija
 • molekulinės genetikos laboratorija
 • citogenetikos laboratorija
 • biocheminės genetikos laboratorija

Genetikos ir molekulinės medicinos laboratorijoje atliekami sudėtingi genetiniai tyrimai: molekuliniai genetiniai, citogenetiniai, molekuliniai citogenetiniai iš kraujo, plazmos, audinių, vaisiaus vandenų, choriono gaurelių, virkštelės kraujo, šlapimo bei kt. naudojant pažangią įrangą, parenkant tiksliausius genetinių tyrimų metodus bei užtikrinant tyrimų kokybę. Aktyviai bendradarbiaujame su užsienio šalių specialistais genetinių tyrimų metodikų tobulinimo bei gautų rezultatų analizės klausimais. Į klinikinę praktiką nuolat įdieginėjami nauji genetiniai tyrimai svarbūs ligų (kardiologinių, onkologinių, hematologinių, endokrinologinių bei kitų) diagnostikoje bei gydymo taktikos pasirinkimui ar prognozei.

Moksliniai pasiekimai

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos darbuotojai aktyviai dalyvauja moksliniuose projektuose, yra mokslinių straipsnių, tezių autoriai ir bendraautoriai.
Klinikos darbuotojai bendradarbiauja su užsienio ir Lietuvos kolegomis retų ligų diagnostikos srityje.

Pedagoginė veikla

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos dėstytojai dalyvauja šiose LSMU studijų programose:

 • Genetikos rezidentūros studijų programa;
 • Neurologijos rezidentūros studijų programa, dėstomas dalykas - Neuropatologijos ir neurogenetikos pagrindai;
 • Alergologijos ir klinikinės imunologijos rezidentūros studijų programa, dėstomas pasirenkamasis dalykas – Genetika imuninėje patologijoje;
 • Medicinos fakultetas, Medicininė ir veterinarinė genetika III kursas, dėstomas dalykas – Medicininė genetika I;
 • Medicinos fakultetas, Medicina V kursas – Vaikų ligų modulis, dėstomas dalykas – Klinikinė genetika.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos dėstytojai vadovauja ir konsultuoja studentus medicininės genetikos srityse, ruošiant:

 • Medicinos fakulteto, Medicininės ir veterinarinės genetikos studijų programos studentų bakalauro baigiamuosius darbus;
 • Medicinos fakulteto, Medicinos studijų programos studentų magistro baigiamuosius darbus;
 • Medicinos fakulteto, Medicinos studijų programos užsienio studentų magistro baigiamuosius darbus;
 • Medicinos fakulteto, Laboratorinės medicinos biologijos studijų programos studentų magistro baigiamuosius darbus.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinika siūlo podiplominius kursus: 

Studijų administratorė Milda NAGINEVIČIŪTĖ
Tel.: +370 37 326741
El. p.: milda.nagineviciute@lsmuni.lt

Pedagoginis klinikos personalas:

 • lekt. dr. Virginija AŠMONIENĖ
 • asist. Inga POCEVIČIENĖ
 • asist. Marius ŠUKYS
 • asist. Lukas ŽEMAITIS
X