Imunologijos ir alergologijos klinika

Kauno klinikų IMUNOLOGIJOS IR ALERGOLOGIJOS KLINIKA

Klinikos vadovė prof. Brigita ŠITKAUSKIENĖ

Imunologijos ir alergologijos klinika vienija specialistus dirbančius tiek klinikinės, tiek ir laboratorinės imunologijos bei alergologijos srityse. Jos pagrindinis tikslas – teikti aukščiausio lygio imunologijos ir alergologijos paslaugas, vykdyti visų pakopų studijas ir mokslinius tyrimus.
Imunologija ir alergologija yra glaudžiai susijusios sritys, šiandien vienos sparčiausiai besivystančių medicinos mokslo sričių pasaulyje. Padaugėjus žinių apie imunologiją, pasikeitė ir praktinės alergologijos sritis. Ligų, kurias diagnozuoja ir gydo alergologai ir klinikiniai imunologai, spektras išsiplėtė nuo alerginių iki imuninio atsako nepakankamumo bei autoimuninių būklių. Itin sparčiai vystantis transplantologijos sričiai, augant transplantacijų skaičiui, šios kompetencijos specialistų indėlis sprendžiant adekvataus imunologinio ištyrimo ir imunosupresijos klausimus tampa vis aktualesnis. Gilėjanti imuninių audinių pažeidimo mechanizmų samprata, naujausių imunologinių tyrimo metodų taikymas ne tik mokslinių tyrimų srityje, bet ir vis spartesnis jų įdiegimas kasdienėje gydytojo praktikoje, leidžia ženkliai pagerinti daugelio ligų diagnostiką, sudaromos prielaidos šiuolaikinės alergenų specifinės imunoterapijos, navikų imunoterapijos ir kitų susirgimų imunokorekcijos būdų tobulinimui bei platesniam pritaikomumui.
Atsižvelgiant į šiuolaikines glaudžias ir sparčias imunologijos bei alergologijos vystymosi tendencijas, šios medicinos srities progreso ir raidos ypatybes, Kauno klinikose 2016 m. rugsėjo 1 d. įsteigta Imunologijos ir alergologijos klinika.
Imunologijos ir alergologijos kliniką sudaro klinikinės imunologijos ir alergologijos ambulatorinis padalinys, Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos stacionaras ir Imunologijos laboratorija. Klinikos specialistai konsultuoja visų amžiaus grupių pacientus, kuriems įtariama imuninė patologija, alerginiai susirgimai, bendradarbiauja su kitų klinikų specialistais sprendžiant sutrikusio imuninio atsako diagnostikos ir imunokorekcijos klausimus.

Moksliniai pasiekimai

Kauno klinikose dirbantys alergologai ir klinikiniai imunologai kartu su kitų sričių specialistais per paskutinius 15 metų parengė ir Lietuvoje bei užsienyje paskelbė daugiau kaip 200 publikacijų, 2 mokymo knygas (J. Staikūnienės „Padidėjusio jautrumo (alerginės) reakcijos“, 2000 m., ir B. Šitkauskienės „Imunodeficitai“, 2006 m.), yra svarbiausių alerginių ligų diagnostikos ir gydymo rekomendacijų (dilgėlinės 2006, 2010 ir 2015, astmos 2005, 2007 ir 2015, rinosinusito, nosies polipozės ir alerginio rinito 2006, alergenų specifinės imunoterapijos 2012), pirminio imunodeficito diagnostikos ir gydymo rekomendacijų (2016) bendraautoriai.

Klinikinė veikla

Imunologijos ir alergologijos klinikoje šiuo metu vykdomi klinikiniai tyrimai:

 • „Dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas, daugiacentris praktinis tyrimas, skirtas HDM-SPIRE veiksmingumui ir saugumui įvertinti, skiriant tiriamiesiems, kurie yra sirgę namų dulkių erkių sukeltu rinokonjunktyvitu“. Protokolo nr: TH005 Tyrėjai: prof. B. Šitkauskienė, E. Gasiūnienė, L. Tamašauskienė.
 • „Daugiacentris, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, atsitiktinių imčių tyrimas, skirtas įvertinti AllertT, panašių iš dalies sutampančių peptidų, gautų iš Bet v 1, derinio, dviejų dozių veiksmingumą ir toleravimą suaugusiems asmenims, sergantiems beržų žiedadulkių sukeltu alerginiu rinitu / rinokonjunktyvitu. Protokolo nr. AN006T-ATIBAR“. Tyrėjai: prof. B. Šitkauskienė, dr. I. Bajoriūnienė, E. Gasiūnienė.
 • „Pacientų, sergančių pirminiu imunodeficitu ir gydomų Kauno klinikų Pirminio imunodeficito centre, įtraukimas į Europos imunodeficito draugijos (ESID) registrą“. Tyrėjai: prof. B. Šitkauskienė, doc. J. Staikūnienė, dr. I. Bajoriūnienė, E. Gasiūnienė.

Pedagoginė veikla

 • Ikidiplominių ir podiplominių studijų programų rengimas ir studijų organizavimas,
 • Specialistų tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimas,
 • Vadovėlių, mokymo knygų ir kitų metodinių mokymo priemonių rengimas,
 • Visuomenės mokymas, švietimas alergijos prevencijos ir imuniteto gerinimo klausimais.

Imunologijos ir alergologijos klinikoje vykdomos visų pakopų alergologijos ir klinikinės imunologijos studijos. Alergologijos ir klinikinės imunologijos kursas medicinos fakulteto IV kurso medicinos studentams dėstomas nuo 1999 m. Nuo 2010 m. įdiegus probleminio mokymosi programas, alergologija ir klinikinė imunologija įtraukta į modulį „Krūtinės ligos, alergologija ir klinikinė imunologija bei hematologija ir onkologija“, dėstoma kurso „Įgimti ir įgyti imuninio atsako sutrikimai“ studijų metu (lietuvių ir anglų kalbomis). Doktorantai, sudarydami individualius studijų planus, gali pasirinkti disciplinas „Alergologija“ ir/ar „Klinikinė imunologija“.
Nuo 2012m. Klinikinės imunologijos pagrindai dėstomi ir Medicinos fakulteto medicininės ir veterinarinės genetikos II kurso bei medicininės ir veterinarinės biochemijos III kurso studentams.

Pedagoginis klinikos personalas:

 • prof. dr. Brigita ŠITKAUSKIENĖ, profesorė
 • doc. dr. Jūratė STAIKŪNIENĖ, docentė
 • dr. Ieva BAJORIŪNIENĖ, lektorė
 • dr. Viltė Marija GINTAUSKIENĖ, lektorė
 • Edita GASIŪNIENĖ, doktorantė, asistentė
 • Simona KAŠINSKAITĖ, asistentė

Rezidentai:

 • Laura TAMAŠAUSKIENĖ - Vyresnioji gydytoja rezidentė
 • Margarita PAULAUSKIENĖ - Vyresnioji gydytoja rezidentė
 • Marija STRUJEVA - Jaunesnioji gydytoja rezidentė
 • Girėna SLATKEVIČIENĖ - Jaunesnioji gydytoja rezidentė
 • Rūta KAVALIAUSKAITĖ - Jaunesnioji gydytoja rezidentė

Studijų administratorė Evelina GERVINSKAITĖ
Tel.: +370 37 703453
El. p.: evelina.gervinskaite@lsmuni.lt

X