Parama

2018 metai

2018 metais Kauno klinikos suteikė paramą Lietuvos medicinos studentų asociacijai (įst. k. 191924157.
Tikslas: parama suteikta pagal mainų programą 2018 m. sausio, vasario, balandžio mėnesiais. Suteiktos paramos vertė 91,96 EUR.

2018 metais Kauno klinikos suteikė paramą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų mokslinei draugijai (įst. k. 193008490).
Tikslas: parama suteikta pagal mainų programą 2018 m. kovo mėn. Suteiktos paramos vertė 113,24 EUR.

2017 metai

2017 metais Kauno klinikos suteikė paramą Lietuvos medicinos studentų asociacijai (kodas 191924157).
Tikslas: traptautinei medicinos studentų mainų programai. Paramos suma 1713,53 eurai.

X